Gelukkig nieuw jaar!

Op 19 februari begon het Chinees nieuwjaar. Het jaar van het schaap is aangebroken. Een mooi en bijzonder nieuw jaar gewenst!

2015-02-24T16:20:39+01:00Nieuws|

Kijken, kijken, anders kopen

Als voorzitter MKB Amsterdam nam Bart Drenth het eerste exemplaar in ontvangst van 'Kijken, kijken, anders kopen'. In dit boek beschrijft Cor Molenaar hoe hij de toekomst ziet voor winkels. V&D is daarbij reddeloos verloren; dit wordt volledig aangestuurd op financiele overwegingen voor de korte termijn. Er is dus geen geld meer voor investeren. Blokker [...]

2015-02-16T18:20:24+01:00Nieuws|

De overheid moet zich niet met journalistiek bemoeien

Eind vorig jaar publiceerde adviesorgaan RMO een advies voor mediastaatssecretaris Dekker. Het advies oogstte de kritiek dat er te weinig concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid in stonden. Volgens Bart Drenth, mede-opsteller van het rapport, is dat niet vreemd, want er is geen enkele reden voor de overheid om zich te bemoeien met de journalistiek. Eind vorige [...]

2022-06-14T14:39:48+02:00Media, Nieuws|

Meerstemmigheid laten klinken

Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een tegengeluid te laten horen – en levert daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap is het onduidelijk hoe de [...]

2015-05-06T16:54:05+02:00Publicaties|

Snowden en de horizontale samenleving

Het debat over internet en samenleving is in het afgelopen jaar behoorlijk gekanteld. En dat komt zeker niet in de laatste plaats door de onthullingen van Edward Snowden. Bij de opkomst van het internet eind vorige eeuw waren er nog vooral hoge verwachtingen over het ontregelende en anarchistische karakter ervan. Burgers konden immers onbeperkt content [...]

Toekomst INL

Het Instituut Nederlandse Lexicologie verzamelt en beschrijft de Nederlandse taal- en woordenschat van de 6de eeuw tot het heden. Daartoe horen ook alle nieuwe woorden van de Nederlandse taal: van 06-dealer tot weeralarm en van deeltijd-WW tot triobaan. Het instituut wordt bekostigd uit middelen van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Op dit moment is de vraag [...]

2014-09-13T15:51:49+02:00Cultuur, Nieuws, Opdrachten, Reorganisatie|

De verleiding weerstaan

Beleidsmedewerkers staan bij sommige maatschappelijke vragen voor een lastig dilemma. Neem obesitas. Dit brengt grote problemen mee voor de betrokken indivuen en ook voor de samenleving. Maar moet je nu ongezond eten gaan verbieden en sporten verplicht gaan stellen? In hun boek Nudge menen Sunstein en Thaler de oplossing voor dit dilemma gevonden te hebben. [...]

Meedoen is de Kunst

Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen. Door bezuinigingen bij gemeenten en provincies blijft de deur van lokale, gesubsidieerde voorzieningen voor hen gesloten. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in zijn [...]

2022-02-07T13:08:56+01:00Cultuur, Nieuws|
Ga naar de bovenkant