Onmisbaar voor samenleving en economie

Cultuuronderwijs is hét instrument om te verhinderen dat onverschilligheid maatschappelijke sluipmoordenaar wordt. Doel is niet om leerlingen bij te brengen wat mooi of goed is en wat niet. De opvattingen daarover lopen immers te zeer uiteen en het is uiteindelijk aan iedereen om dat zelf te bepalen. Maar het onderwijs heeft wel een taak om [...]

2018-10-10T13:10:59+02:00Cultuur, Nieuws, Publicaties|

Meerstemmigheid laten klinken

Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een tegengeluid te laten horen – en levert daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan. Door snelle ontwikkelingen in het medialandschap is het onduidelijk hoe de [...]

2015-05-06T16:54:05+02:00Publicaties|

De verleiding weerstaan

Beleidsmedewerkers staan bij sommige maatschappelijke vragen voor een lastig dilemma. Neem obesitas. Dit brengt grote problemen mee voor de betrokken indivuen en ook voor de samenleving. Maar moet je nu ongezond eten gaan verbieden en sporten verplicht gaan stellen? In hun boek Nudge menen Sunstein en Thaler de oplossing voor dit dilemma gevonden te hebben. [...]

De kunst van het volgen

Welke kwaliteit van organisaties wordt wellicht het meest onderschat? Goed volgerschap. Vaak wordt goed volgerschap gezien als een gevolg van goed leiderschap. Maar is dit wel zo logisch? Wat maakt mensen eigenlijk tot goede volgers? Kan deze kwaliteit worden ontwikkeld? Kunnen medewerkers goede volgers zijn wanneer hun leider beneden de maat is?

2014-01-10T14:30:31+01:00Publicaties|

De nieuwe regels van het spel

Internet heeft een ambivalente uitwerking op het publiek debat. Enerzijds hebben mensen veel mogelijkheden om informatie te vergaren en met elkaar uit te wisselen. Hun (potentiële) invloed op de politiek-maatschappelijke agenda is dan ook fors. Anderzijds vinden er allerlei vormen van in- en uitsluiting plaats. Ten onrechte suggereren het wijdverbreide gebruik van internet en de [...]

Ga naar de bovenkant