Snowden en de horizontale samenleving

Het debat over internet en samenleving is in het afgelopen jaar behoorlijk gekanteld. En dat komt zeker niet in de laatste plaats door de onthullingen van Edward Snowden. Bij de opkomst van het internet eind vorige eeuw waren er nog vooral hoge verwachtingen over het ontregelende en anarchistische karakter ervan. Burgers konden immers onbeperkt content [...]

De verleiding weerstaan

Beleidsmedewerkers staan bij sommige maatschappelijke vragen voor een lastig dilemma. Neem obesitas. Dit brengt grote problemen mee voor de betrokken indivuen en ook voor de samenleving. Maar moet je nu ongezond eten gaan verbieden en sporten verplicht gaan stellen? In hun boek Nudge menen Sunstein en Thaler de oplossing voor dit dilemma gevonden te hebben. [...]

De nieuwe regels van het spel

Internet heeft een ambivalente uitwerking op het publiek debat. Enerzijds hebben mensen veel mogelijkheden om informatie te vergaren en met elkaar uit te wisselen. Hun (potentiële) invloed op de politiek-maatschappelijke agenda is dan ook fors. Anderzijds vinden er allerlei vormen van in- en uitsluiting plaats. Ten onrechte suggereren het wijdverbreide gebruik van internet en de [...]

Ga naar de bovenkant