Deze presentatie licht het begrip ‘nudge’ toe en wat ambtenaren van BZK hiervan zouden moeten weten. Dit aan de hand van het rapport ‘De verleiding weerstaan’ van de raad voor maatschappelijke ontwikkeling.

Zie hiervoor:https://flowboard.com/s/y73