We gebruiken diverse manieren om documenten te delenin het team en met de opdrachtgever. Afhankelijk van de voorkeur van de klant gebruiken we Dropbox of Google Drive.