De Landelijke Huisartsenvereniging LHV past de regionale structuur aan. Op dit moment is de vereniging nog georganiseerd in zelfstandige regionale kringen. Deze worden omgevormd tot afdelingen die beter aansluiten bij die van partners waarmee de LHV samenwerkt. Bart Drenth en Justus de Winter begeleiden dit proces, samen met medewerkers en bestuurders van de LHV. Samen zoeken we naar de optimale indeling, en werken we de gevolgen daarvan uit voor onder meer de besluitvorming in de vereniging, de optimale communicatie met de leden, en de inrichting en bedrijfsvoering van de organisatie.