Beeld en Geluid is het nationale audiovisuele archief en het daaraan gerelateerde museum. In 2014 heeft Beeld en Geluid bezuinigingen te verwerken, op de vaste begroting en vooral op de programmabegroting. De uitdaging is de kwaliteit van dienstverlening hoog te houden, evenals de innovaties waar Beeld en Geluid bekend om staat. Bart Drenth Advies helpt hierbij door de bestaande processen te analyseren en te bezien hoe Beeld en Geluid kan besparen door standaardisatie en consequente inzet van nieuwe technologie. Op basis van de nieuwe processen worden nieuwe functieomschrijvingen gemaakt en de organisatie opnieuw ingericht. Het team van Bart Drenth Advies bestaat hierbij uit inhoudelijk deskundigen, specialisten proces-ontwerp en ICT en experts op het gebied van communicatie en HRM.