Het Instituut Nederlandse Lexicologie verzamelt en beschrijft de Nederlandse taal- en woordenschat van de 6de eeuw tot het heden. Daartoe horen ook alle nieuwe woorden van de Nederlandse taal: van 06-dealer tot weeralarm en van deeltijd-WW tot triobaan. Het instituut wordt bekostigd uit middelen van de Vlaamse en Nederlandse overheid.

Op dit moment is de vraag actueel hoe de toekomst van het instituut eruit ziet. Hoe zou het zich moeten verhouden tot organisaties als de Nederlandse Taalunie of onderzoeksinstituten zoals het Meertens instituut? Hiervoor voert Bart Drenth Advies een verkenning uit, in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse ministers in het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie.